SERIOUS GAMES THINK TANK
(SGTT)

Bidang

Digital And Non-Digital Games

Sub Bidang

I) Game design and development
II) Game testing
III) Game project management

SENARAI AHLI

PERANCANGAN SIG

Drafting and producing research and consultation based on gamification in education involving various levels of academic and support staff including students from diploma, undergraduate and postgraduate.

GERAN

KPM/FRGS | Model Reka Bentuk Permainan Pembelajaran Menggunakan Antara Muka Fizikal-Digital (Phygital) untuk Membantu Perkembangan Sosioemosi Kanak-Kanak | 2022-2024 | RM76,465.00

KPM/FRGS | Pembinaan Kerangka Analitik Penyelesaian Masalah Matematik Berasaskan Permainan Digital yang Menerapkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi | 2021-2023 | RM66,820.00

KPM/FRGS | Pembinaan & Aplikasi Model Perisian Permainan Digital Untuk Meningkatkan Penguasaan Kemahiran Membaca Dalam Kalangan Murid Orang Asli | 2020-2023 | RM144,320.00

KPM/FRGS | Formulasi Model Pemikiran Komputasional dan Gamifikasi sebagai Satu Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Transformatif dalam Pembinaan Kemahiran Berfikir dalam Kalangan Remaja di Institusi Pendidikan Tinggi | 2020-2023 | RM65,356.00

KPM/PRGS | Gamification-based Training Kit for Product-Oriented Problem Solving among Grassroots Innovators in Malaysia | 2020-2022 | RM92,200

KPM/PRGS | A Novel Game-Based Learning Assessment Framework of Ubiquitous Computational Thinking | 2019-2021 | RM63,040.00

KPM/PRGS | Developing a Prototype of Digital Game-Based Learning Tool for Youth: Integrating the Islamic Financial Planning towards Achieving Financially Literate, Holistic, & Sustainable Society | 2018-2021 | RM65,400.00

KNeoMedia Ltd USA | Effects of KneoWorld Technology Based Learning among Secondary School Pupils in Malaysia: A Pilot Study | 2019-2020 | RM60,000.00