PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS BAGI SEMESTER 2 SESI 2022/2023 DAN
PRA-PENDAFTARAN KURSUS PELAJAR SARJANA MUDA BAGI SEMESTER 1 SESI 2023/2024

Minggu Pengesahan dan Pra-Pendaftaran Kursus semua pelajar Sarjana Muda. Tarikh yang telah ditetapkan bagi kedua-dua aktiviti ini adalah seperti berikut:

Minggu Pengesahan Kursus : 15 Mei 2023 hingga 28 Mei 2023

Bersama-sama ini disertakan Infografik Pengesahan Pendaftaran Kursus A222 untuk rujukan.

Terima kasih