BORANG MAKMAL

NO.

NAMA BORANG

MUAT TURUN

1.

Borang Pinjaman Peralatan

2.

Borang Tempahan Makmal

3.

Borang Aduan Kerosakan Komputer

4.

Borang Keluar Baikpulih Barang