HASIL PENYELIDIKAN

No

Tahun

Kod Penyelidikan

Tajuk Penyelidikan

Ketua Penyelidik

Hasil Penyelidikan

1.

2021

2021-0260-107-01

Pembangunan Modul Simulasi Permainan Rakyat Berteknologi Realiti Terimbuh

*

2.

2015-2021

2015-0024-106-04-2

Development of Carers Educators Professionalism

Nor Azah binti Abdul Aziz

3.

2015-2017

2015-0103-102-32

Kit Simulasi Pengajaran Solat Dan Sains Secara Holistik Untuk Kanak-Kanak : Buku , Applikasi Komputer/Mobil , Permainan Robotik Dan Model Anatomi

Nor Azah binti Abdul Aziz