DASAR KUALITI
UPSI

KUALITI &
OBJEKTIF POLISI META

Fakulti Komputeran & Meta-Teknologi beriltizam untuk menyediakan perkhidmatan pendidikan berkaitan bidang komputeran dan sentiasa berusaha meningkatkan keberkesanan dan kecekapan dalam menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti tinggi kepada pelanggan serta diperakui MS ISO 9001:2015.

OBJEKTIF KUALITI

  1. Melonjak kecemerlangan staf dan pelajar secara holistik, program akademik bercirikan kurikulum tersedia masa depan dan memperkukuh pengantarabangsaan.
  2. Melonjak penyelidikan, penerbitan, perundingan dan pengkomersialan.
  3. Menghasilkan graduan yang holistik yang unggul dari perspektif akhlak dan akademik, keusahawanan, khidmat masyarakat dan komuniti.
  4. Memperkasa pengurusan kewangan dan penjanaan kekayaan.
  5. Melahirkan modal insan dan tadbir urus berprestasi tinggi dan sistem penyampaian perkhidmatan yang berkualiti.
  6. Memperkukuh jenama UPSI dan membentuk ekosistem pendidikan lestari.